81. Η ελληνική οικονομία η κοινή αγορά και η ελευθέρα ζώνη ευρωπαϊκών συναλλαγών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
82. Το πρόβλημα αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας επί τη προβλέψει της συμμετοχής της Ελλάδος εις την Ε.Ζ.Ε.Σ.
Συγγραφέας: Δαμασκηνίδης, Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
83. Η συμβολή των μαθηματικών εις την οικονομικήν θεωρίαν
Συγγραφέας: Σαραντίδης, Ρ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
84. Η εθνική οικονομία του Ισραήλ
Συγγραφέας: Ευελπίδης, Χρύσος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
85. Οι κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες της οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Κολόμβος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
86. Το Expansion Effect εις τας υπανάπτυκτους χώρας
Συγγραφέας: Καλόγρης, Κωνσταντίνος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
87. Μορφολογία και παθογένεια της ελληνικής υπαναπτύξεως
Συγγραφέας: Γρηγορογιάννης, Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
88. Παραγωγικότης και οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Κατζουράκης, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
89. Η αναπροσαρμογή των καλλιεργειών
Συγγραφέας: Ευελπίδης, Χρύσος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
90. Συμβολή εις την θεωρίαν της εγγείου προσόδου
Συγγραφέας: Κολόμβος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
91. Μακροοικονομικά υποδείγματα και οικονομική πολιτική
Συγγραφέας: Παπανδρέου, Ανδρέας Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1959
92. Η ροπή προς ρευστότητα και αι συναλλαγαί ανοικτής αγοράς
Συγγραφέας: Θάνος, Κώστας Ανδρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
93. Διεθνής κίνησις κεφαλαίων
Συγγραφέας: Καρέλλος, Νικόλαος Ανδρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
94. Η προετοιμασία της Ελληνικής Επαναστάσεως
Συγγραφέας: Τωμαδάκης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
95. Συμβολή εις την κριτικήν των οικονομικών αντιλήψεων της φεουδαρχικής Ευρώπης
Συγγραφέας: Καλφιώτης, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
96. Κριτική επί του έργου του Αλέξανδρου Κόκκαλη
Συγγραφέας: Νικολαϊδης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
97. Ο γραμμικός προγραμματισμός της παραγωγικής λειτουργίας των βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
98. Παρατηρήσεις επί της ομιλίας Α. Γ. Παπανδρέου: Μακροοικονομικά υποδείγματα και Οικονομική Πολιτική
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
99. Η έμμεσος προσφορά χρήματος
Συγγραφέας: Ρουσσέας, Σταύρος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
100. Η Κύπρος από γεωργοοικονομικήν άποψιν
Συγγραφέας: Ευελπίδης, Χρύσος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »