384 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ο

1. Ο "οικονομικός πίνακας" του Quesnay και η γένεση της πολιτικής οικονομίας
Συγγραφέας: Ζιούτος, Γ.Δ.
Ημερομηνία: 1959
2. Ο A. Smith και D.Ricardo επί του προβλήματος της οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Ελευθεριάδης, Ρένος
Ημερομηνία: 1971
3. Ο Alfred Weber και η ιδέα της προόδου
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Ημερομηνία: 1931
4. Ο Werner Sombart και η συστηματοποίησις της Πολιτικής Οικονομίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1930
5. Ο αγώνας του 1821 και οι νεώτεροι Έλληνες
Συγγραφέας: Μπήτρος, Γεώργιος Κ.
Ημερομηνία: [1980]
6. Ο αναδιανεμητικός ρόλος των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας: Φακίνος, Νικηφόρος
Ημερομηνία: 12-2003
7. Ο ανταγωνισμός και η τιμολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Περίοδος 1998-2004)
Συγγραφέας: Νάκος, Λουκάς
Ημερομηνία: 12-2005
8. Ο ανταγωνισμός στον Ελληνικό και Τούρκικο τραπεζικό κλάδο: εφαρμογή της μεθοδολογίας Panzar-Rosse
Συγγραφέας: Παναγιωτοπούλου, Αθηνά
Ημερομηνία: 09-2006
9. Ο ατομικός άνθρωπος και η κοινωνία: αρχικαί διευκρινήσεις
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Ημερομηνία: 1926
10. Ο αυτόνομος σταφιδικός οργανισμός και αι εργασίαι κατά το πρώτον έτος 1925-1926
Συγγραφέας: Σιμωνίδης, Β.
Ημερομηνία: 1927
11. Ο γραμμικός προγραμματισμός της παραγωγικής λειτουργίας των βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Ημερομηνία: 1960
12. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Κούβελης, Σπύρος Π.
Ημερομηνία: 1938
13. Ο δρόμος προς την επιτυχία
Συγγραφέας: Βλάχου, Βασιλική, Βεργύρης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 2003
14. Ο δυναμικός προγραμματισμός και το θεώρημα Hamilton Jacobi Bellman
Συγγραφέας: Γαϊτζή, Ελένη
Ημερομηνία: 02-2012
15. Ο εθνικός και ανθρωπιστικός χαρακτήρ της μέσης παιδείας
Συγγραφέας: Βουρβέρης, Κώνστ.Ι.
Ημερομηνία: 1938
16. Ο ειδικός Επιστήμων παρά τη Σχολή κ.Ηλίας Δημητράς εκφωνών κατά τον εορτασμόν της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 τον πανηγυρικόν της ημέρας
Συγγραφέας: Βουρβέρης, Κώνστ.Ι.
Ημερομηνία: [1972]
17. Ο εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης προϋπόθεση για τη μακροχρόνια ανάπτυξη και επιβίωση του Ελληνικού Έθνους
Συγγραφέας: Κιντής, Ανδρέας
Ημερομηνία: [1980]
18. Ο έκτακτος Καθηγητής της Σχολής κ.Δημοσθένης Κρίμπας, εκφωνών τον πανηγυρικόν της ημέρας κατά τον εορτασμόν της επετείου της 25ης Μαρτίου
Συγγραφέας: Κιντής, Ανδρέας
Ημερομηνία: [1972]
19. Ο έλεγχος της διακριτικής εξουσίας της διοικήσεως
Συγγραφέας: Στασινόπουλος, Μιχ. Δ.
Ημερομηνία: 1939
20. Ο ελληνικός μοναρχισμός 1915-1917: Ιστορικαί σελίδες
Συγγραφέας: Αποστολόπουλος, Ν. Π.
Ημερομηνία: 1922
21. Ο ελληνισμός και η Μακεδονία
Συγγραφέας: Βιζουκίδης, Περικλής
Ημερομηνία: 1924
22. Ο ελληνισμός ως ζώσα δύναμις
Συγγραφέας: Willamowitz-Moellendorff, Urlich von
Ημερομηνία: 1922
23. Ο εντεταλμένος Υφηγητής της Σχολής κ.Χριστόφορος Διακόπουλος, εκφωνών, κατά τον εορτασμόν της επετείου της 21ης Απριλίου 1967 τον πανηγυρικόν της ημέρας
Συγγραφέας: Willamowitz-Moellendorff, Urlich von
Ημερομηνία: [1972]
24. Ο εορτασμός
Συγγραφέας: Willamowitz-Moellendorff, Urlich von
Ημερομηνία: [1968]
25. Ο εορτασμός
Συγγραφέας: Willamowitz-Moellendorff, Urlich von
Ημερομηνία: [1968]
26. Ο εορτασμός
Συγγραφέας: Willamowitz-Moellendorff, Urlich von
Ημερομηνία: [1968]
27. Ο εορτασμός
Συγγραφέας: Willamowitz-Moellendorff, Urlich von
Ημερομηνία: [1968]
28. Ο εορτασμός της 21ης Απριλίου 1967
Συγγραφέας: Willamowitz-Moellendorff, Urlich von
Ημερομηνία: [1972]
29. Ο εορτασμός της επετείου της 25ης Μαρτίου
Συγγραφέας: Willamowitz-Moellendorff, Urlich von
Ημερομηνία: [1972]
30. Ο εφοπλισμός κατά τον κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου (ΚΙΝΔ)
Συγγραφέας: Ποταμιανός, Φωκίωνας Γ.
Ημερομηνία: [1965]
31. Ο θεσμός της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τελευταία Ελληνική προεδρία
Συγγραφέας: Αγοράκη, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 2011
32. Ο θεσμός του συμβουλίου της επικρατείας: πρακτικά Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (27 Μαρτίου 1928)
Συγγραφέας: Μερτικόπουλος, Π.
Ημερομηνία: 1928
33. Ο θετικισμός εν τη φιλοσοφία: η κοινωνιολογία και η κοινωνία
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Ημερομηνία: 1924
34. Ο ιδρυτής της Θεωρητικής Οικονομικής και η θέσις του εις την εξέλιξιν της Αγγλικής κλασσικής σχολής
Συγγραφέας: Rikardo, David
Ημερομηνία: 1938
35. Ο κ. Jean-Robert Debray εις το βήμα
Συγγραφέας: Rikardo, David
Ημερομηνία: [1968]
36. Ο κ.Γεώργιος Σαραφίδης, απονέμων το "Εύδοξον Έπαθλον" εις των πρωτεύσαντα κατά τας εισαγωγικάς εξετάσεις της Σχολής σπουδαστήν κ.Παναγιώτην Δημητράν""
Συγγραφέας: Rikardo, David
Ημερομηνία: [1972]
37. Ο κ.Πρύτανις μετά των κ.κ.καθηγητών και σπουδαστών κατά την επίσκεψιν του εργοστασίου λιπασμάτων Νέας Καρβάλους (Καβάλα)
Συγγραφέας: Rikardo, David
Ημερομηνία: [1964]
38. Ο καλός καγαθός
Συγγραφέας: Χριστίνα, Δεληόγλου
Ημερομηνία: 07/31/2016
39. Ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων στο Ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Μίχα, Ελένη
Ημερομηνία: 07-2012
40. Ο καπνός εις την Ελληνική Οικονομίαν
Συγγραφέας: Λεοντίδης, Κ.
Ημερομηνία: 1956

Σελίδες:  12345678910