69 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Χ

1. Χαιρετισμός του Πρυτάνεως προς τους νέους Σπουδαστάς
Ημερομηνία: [1967]
2. Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας σε Βαλκανικές χώρες
Συγγραφέας: Τριανταφυλλόπουλος, Λουκάς
Ημερομηνία: 2010
3. Χαρακτηριστικά των αφερέγγυων δανειοληπτών: υποδείγματα πιθανότητας αθέτησης
Συγγραφέας: Τσούτσουρας, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 2018-01-31
4. Χαρτονόμισμα με κάλυμμα προϊόντων
Συγγραφέας: Ρωμανάς, Γ.
Ημερομηνία: 1946
5. Χειραγώγηση αποτελεσμάτων και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο 2009-2012
Συγγραφέας: Κρημνιανιώτης, Αθανάσιος- Θαλής
Ημερομηνία: 24-11-2014
6. Χειραγώγηση κερδών και αρχικές δημόσιες εγγραφές στη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο 2005-2012
Συγγραφέας: Χριστοφοράκης, Ευστράτιος - Δημήτριος
Ημερομηνία: 07-2014
7. Χειραγώγηση κερδών και η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε χώρες της Ευρώπης: στοιχεία από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία
Συγγραφέας: Ρουμπελάκη, Νεκταρία
Ημερομηνία: 07-2014
8. Χειραγώγηση κερδών μέσω δεδουλευμένων και αναβαλλόμενης φορολογίας: εμπερική έρευνα σε εταιρείες της Γερμανίας
Συγγραφέας: Κολοβού, Βασιλική
Ημερομηνία: 07-2014
9. Χειραγώγηση κερδών μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων: μελέτη και σύγκριση περιπτώσεων Γερμανίας και Ελλάδας
Συγγραφέας: Μπολάνο, Ειρήνη
Ημερομηνία: 11/30/2018
10. Χειραγώγηση κερδών στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής
Συγγραφέας: Γαλάζιου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 07-2014
11. Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος και επηρεασμός της απόδοσης των μετοχών - περίπτωση χρηματιστηρίου Αθηνών
Συγγραφέας: Απότριας, Φώτης
Ημερομηνία: 07-2014
12. Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος στο ΧΑΑ μετά την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π.
Συγγραφέας: Ντοκόζη, Αφροδίτη
Ημερομηνία: 07-2012
13. Χειραγώγηση του λογιστικού αποτελέσματος από εξαγοράζουσες εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας που προβαίνουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις με ανταλλαγή μετοχών
Συγγραφέας: Γκορίτσα, Μαρία
Ημερομηνία: 22-11-2011
14. Χειραγώγηση του λογιστικού αποτελέσματος και η διαδικασία αναμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών: ανάλυση βάσει δεδουλευμένων στοιχείων
Συγγραφέας: Καράκελλε, Φωτεινή
Ημερομηνία: 22-11-2011
15. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων και επενδυτική πολιτική
Συγγραφέας: Γκιζάς, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 22-11-2011
16. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, εμπειρική μελέτη στον κλάδο Travel and Leisure
Συγγραφέας: Κυριακάκης, Μάρκος
Ημερομηνία: 22-11-2011
17. Χειρισμός διανυσματικών δεδομένων με το ArcView. Η κρίση λόγω των Subprime στεγαστικών δανείων: αίτια και επιπτώσεις της κρίσης της αγοράς ενυπόθηκων δανείων. Εκτίμηση ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφ. Μεσογείων 1 με Βασ. Σοφίας 118, στο Δήμο Αθηναίων, Ν. Αττικής
Συγγραφέας: Χαλκιαδάκη, Άννα
Ημερομηνία: 22-11-2011
18. Χημεία ανόργανος και οργανική
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι., Δαλιέτος, Ιούλιος Γ.
Ημερομηνία: 1938
19. Χημεία των τροφίμων και ποτών
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Ημερομηνία: 1923
20. Χρέος μειωμένης εξασφάλισης, τραπεζικός κινδυνος και εποπτεία τραπεζών
Συγγραφέας: Οικονόμου, Ειρηναίος
Ημερομηνία: 23-11-2015
21. Χρηματαγορές & οικονομική ανάπτυξη
Συγγραφέας: Μαραγκάκη, Σοφία Δ.
Ημερομηνία: 12-2003
22. Χρηματιστήρια αξιών
Συγγραφέας: Κεραμιδάς, Τριαντάφυλλος Γ.
Ημερομηνία: 1929
23. Χρηματιστήριο και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Στιβακτάκη, Ελεάνα
Ημερομηνία: 12-2001
24. Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Φρέρη, Μαρία-Κυριακή
Ημερομηνία: 17-10-2013
25. Χρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μανώλογλου, Σωτήριος
Ημερομηνία: 17-10-2013
26. Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη: παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό
Συγγραφέας: Κουκουγιάννη, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 17-10-2013
27. Χρηματοοικονομικές κρίσεις
Συγγραφέας: Κουρούμαλη, Καλλιόπη
Ημερομηνία: 01-2011
28. Χρηματοοικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα (1993-2013)
Συγγραφέας: Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 2014
29. Χρηματοοικονομικές προβλέψεις με εφαρμογές σε τιμές ακινήτων χρησιμοποιώντας R
Συγγραφέας: Τσίκας, Ανδρέας Ν.
Ημερομηνία: 07/10/2018
30. Χρηματοοικονομική αγορά και πραγματική οικονομία
Συγγραφέας: Esatia, Zviad
Ημερομηνία: 07/10/2018
31. Χρηματοοικονομική ανάλυση ασφαλιστικών εταιρειών εισαγμένων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1997
32. Χρηματοοικονομική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών κλάδου τροφίμων
Συγγραφέας: Πρασσά, Διονυσία
Ημερομηνία: 09-1997
33. Χρηματοοικονομική ανάλυση ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2015-2016
Συγγραφέας: Καραλή, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 11/27/2018
34. Χρηματοοικονομική ανάλυση ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2015-2016
Συγγραφέας: Καραλή, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 11/27/2018
35. Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών του χρηματιστηρίου Αθηνών: σύγκριση με βάση την κεφαλοποίηση
Συγγραφέας: Μουραφέτης, Μιλτιάδης Φ.
Ημερομηνία: 06-2006
36. Χρηματοοικονομική ανάλυση και επιλογή επενδύσεων στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Μαρία Ε.
Ημερομηνία: 03-2014
37. Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας FOLLI FOLLIE περίοδου 2013-2017 και αξιολόγησή της έως την εμφάνιση του οικονομικού σκανδάλου του 2018
Συγγραφέας: Μαματζάκη, Ανδριανή
Ημερομηνία: 11/20/2018
38. Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την περίοδο 2011-2015: συγκριτική ανάλυση κλάδου. Συμπεράσματα για τις αιτίες που οδήγησαν στην κατάρρευσή της
Συγγραφέας: Πατσατζής, Ευστράτιος
Ημερομηνία: 11/20/2018
39. Χρηματοοικονομική ανάλυση του ξενοδοχειακού κλάδου της Ελλάδας με έμφαση στην αξιολόγηση επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Νταγιάντης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 31-01-2018
40. Χρηματοοικονομική αποτίμηση επιχειρήσεων διαχείρισης αυτοχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής
Συγγραφέας: Χαρβάτης, Χρήστος
Ημερομηνία: 01-2003

Σελίδες:  12