215 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Μ

1. Μαθήματα ανοργάνου χημείας
Συγγραφέας: Ασκητόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Ημερομηνία: 1943
2. Μαθήματα γενικών μαθηματικών: συμπλήρωμα άλγεβρας - γραφικαί παραστάσεις συναρτήσεων - ασφαλιστικά μαθηματικά
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Ημερομηνία: 1935
3. Μαθήματα δημόσιας οικονομίας: Ελληνική και μεταπολεμική δημόσια οικονομία (1912-1925), τόμος Δ΄
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Α. Μ.
Ημερομηνία: 1927
4. Μαθήματα δημόσιας οικονομικής: κατά τας παραδόσεις του καθηγητού κ. Αγγ. Αγγελόπουλου, ακαδ. έτος: 1938 - 39
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Αγγ.
Ημερομηνία: 193-
5. Μαθήματα διοικητικού δικαίου. Κατά τας παραδόσεις του καθηγητού
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Ημερομηνία: 1940
6. Μαθήματα δρογογνωσίας
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Ημερομηνία: 19??
7. Μαθήματα εμπορευματολογίας: τόμος Ι
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: 1967
8. Μαθήματα εμπορευματολογίας: τόμος ΙΙ
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: 1967
9. Μαθήματα εμπορευματολογίας: τόμος ΙΙΙ
Συγγραφέας: Δανόπουλος, Αντώνιος
Ημερομηνία: 1973
10. Μαθήματα ιστορίας οικονομικών θεωριών
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λάζαρος Θ.
Ημερομηνία: 1968
11. Μαθήματα και Διδακτικό προσωπικό
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λάζαρος Θ.
Ημερομηνία: [1982]
12. Μαθήματα οικονομίας χώρου
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: 1966
13. Μαθήματα οικονομικής αναλύσεως: τεύχος Α΄
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: 1966
14. Μαθήματα οικονομικής αναλύσεως: τεύχος Β΄
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: 1966
15. Μαθήματα οικονομικής αναλύσεως: τεύχος Γ΄
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: 1967
16. Μαθήματα οικονομικής αναλύσεως: τεύχος Δ΄
Συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Ημερομηνία: 1967
17. Μαθήματα παραστατικής γεωμετρίας: διδαχθέντα κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1925-1926
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Νείλος
Ημερομηνία: 1925
18. Μαθήματα πολιτικής οικονομίας: προς αποκλειτικήν χρήσιν των πρωτοετών σπουδαστών της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Αθανασίου, Λ., Χαλκιόπουλος, Γ.
Ημερομηνία: 1961
19. Μαθήματα σφαιρικής τριγωνομετρίας:δια τους μαθητάς των λυκείων, τους σπουδαστάς του Πολυτεχνείου και τους φοιτητάς του πανεπιστημίου. (Με πίνακα των τύπων της ευθυγραμμου)
Συγγραφέας: Αθανασίου, Λ., Χαλκιόπουλος, Γ.
Ημερομηνία: 1926
20. Μαθήματα τραπεζιτικής: μέρος δεύτερον: Η λογιστική των τραπεζών
Συγγραφέας: Αθανασίου, Λ., Χαλκιόπουλος, Γ.
Ημερομηνία: 1932
21. Μαθήματα φαρμακογνωσίας
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Ημερομηνία: 1933
22. Μαθηματική στατιστική κατανομή t του student
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Ημερομηνία: [1960]
23. Μαθηματικός προγραμματισμός και οικονομική ανάλυσις
Συγγραφέας: Λεβεντάκης, Ιωάννης Α.
Ημερομηνία: 1971
24. Μαθητές Α΄Βαθμιας και Β΄Βαθμιας εκπαίδευσης, ανάλυση χρονολογικών σειρών και σύγκριση μεθόδων πρόβλεψης
Συγγραφέας: Ντάρδας, Αθανάσιος Πλουτ.
Ημερομηνία: 11-2005
25. Μακροοικονομικά υποδείγματα και οικονομική πολιτική
Συγγραφέας: Παπανδρέου, Ανδρέας Γ.
Ημερομηνία: 1959
26. Μακροοικονομικές επιδράσεις των δαπανών συντήρησης στο δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο
Συγγραφέας: Διοικητόπουλος, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 2004
27. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η επίδραση τους στη διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Δαμίγος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 01-2006
28. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών
Συγγραφέας: Κιουμουρτζή, Κυριακή
Ημερομηνία: 01-2007
29. Μακροοικονομικοί παράγοντες και μετοχικές αποδόσεις
Συγγραφέας: Γκάτζιος, Στέφανος
Ημερομηνία: 01-2006
30. Μακροοικονομικοί παράγοντες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μετοχικές αποδόσεις στα πλαίσια ενός υποδείγματος αυτόματης εξισορροπητικής ισορροπίας
Συγγραφέας: Κορκοδελάκης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 01-2005
31. Μακροοικονομικοί παράγοντες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μετοχικές αποδόσεις στα πλαίσια ενός υποδείγματος αυτόματης εξισορροπητικής ισορροπίας
Συγγραφέας: Πλατσικούδη, Σταματία
Ημερομηνία: 08-2010
32. Μακροπρόθεσμη μνήμη στις χρονολογικές σειρές
Συγγραφέας: Αρβανίτης, Στέλιος
Ημερομηνία: 12-1999
33. Μακροπρόθεσμη συγκριτική ανάλυση των τιμών ενοικίασης στην Ευρώπη και στην Αμερική - Ανάλυση τιμών ενοικίασης και πώλησης - γεωγραφικά συστήματα μετοχών - τεχνική ανάλυση μετοχής "chipita" - Μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων στο δήμο Αμαρουσίου
Συγγραφέας: Καραβασίλης, Κωνσταντίνος Ι.
Ημερομηνία: 01-2007
34. Μακροχρόνιες αποδόσεις μετοχών νεοεισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο Αθηνών
Συγγραφέας: Κουτσουράκης, Αντώνιος
Ημερομηνία: 01-1998
35. Μαράσλειο Μέγαρο - κτίριο της Σχολής στον οδό Αινιάνος 2
Συγγραφέας: Κουτσουράκης, Αντώνιος
Ημερομηνία: 1984
36. Μαρκέλος Sembat
Συγγραφέας: [χωρίς, συγγραφέα]
Ημερομηνία: 1922
37. Μάρκετινγκ μονάδων υγείας
Συγγραφέας: Χατζηπέτρου, Κατερίνα
Ημερομηνία: 2004
38. Μάρκετινγκ υπηρεσιών: εισαγωγικές έννοιες
Συγγραφέας: Αρχοντίδου, Βασιλική
Ημερομηνία: 2001
39. Μαρκοβιανά μοντέλα αποφάσεων και εφαρμογές σε προβλήματα βέλτιστης συντήρησης-αντικατάστασης
Συγγραφέας: Νανάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 09-2011
40. Μεγάλη αυτοδίδακτος λογιστική και καταστιχογραφία: εμπορική, τραπεζιτική και βιομηχανική, Ελληνιστί και Γαλλιστί μετά πλήρους συστήματος εμπορικής αριθμητικής
Συγγραφέας: Μελισσόπουλος, Δημήτριος Μ.
Ημερομηνία: 1907

Σελίδες:  123456