52 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ν

1. Ναυτική ασφάλιση
Συγγραφέας: Κωτσόπουλος, Ιωάννης Σπυρίδωνος
Ημερομηνία: 08-2014
2. Ναυτικόν δίκαιον
Συγγραφέας: Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Ημερομηνία: 1968
3. Ναυτικόν δίκαιον και εμπορική ναυτιλία
Συγγραφέας: Μακρυγιάννης, Εμμανουήλ Σ.
Ημερομηνία: 1909
4. Ναυτιλιακή χρηματοδότηση
Συγγραφέας: Ρενιέρη, Δέσποινα
Ημερομηνία: 02-2000
5. Νέα ανάλυσις και εξήγησις των βασικών οικονομικών προβλημάτων: τόμος Α΄, τεύχος 1ον
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Ημερομηνία: 1964
6. Νέα ανάλυσις και εξήγησις των βασικών οικονομικών προβλημάτων: τόμος Α΄, τεύχος 2ον
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Ημερομηνία: 1965
7. Νέα πλήρης λογιστική απλογραφική και διπλογραφική, θεωρητική και πρακτική, εφηρμοσμένη εφ΄ όλων των κλάδων του κυρίως εμπορίου, βιομηχανίας, τραπέζης κλπ.
Συγγραφέας: Φασίτσας, Δημήτριος Ι.
Ημερομηνία: 1909
8. Νεκρολογία
Συγγραφέας: Φασίτσας, Δημήτριος Ι.
Ημερομηνία: 1928
9. Νεκρολογία
Συγγραφέας: Φασίτσας, Δημήτριος Ι.
Ημερομηνία: 1928
10. Νέο σύστημα εποπτείας & φερεγγυότητας Solvency II. Εφαρμογή και επιπτώσεις στους ασφαλιστικούς οργανισμούς
Συγγραφέας: Χαρμπάτσης, Ιωάννης Ελ.
Ημερομηνία: 06-2007
11. Νεοελληνική μούσα: συλλογή εκλεκτών έργων όλων των Ελλήνων λογοτεχνών από την εποχή του Ρήγα ως σήμερα
Συγγραφέας: Αργυρόπουλος, Αλκ.
Ημερομηνία: 1928
12. Νέοι ασφαλισμένοι και ιδιωτική ασφάλιση
Συγγραφέας: Φωτόπουλος, Νικόλας Π.
Ημερομηνία: 07-2014
13. Νέοι δάσκαλοι - διαγωνισμοί Α.Σ.Ε.Π. εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - ΠΕ 70 (Δασκάλων): στατιστική επεξεργασία
Συγγραφέας: Πάστρας, Αθανάσιος Χρ.
Ημερομηνία: 07-2006
14. Νέον σύστημα λογιστικής: Resultaten system - Σύστημα αποτελεσμάτων
Συγγραφέας: Δανάλης, Δημ.
Ημερομηνία: 07-2006
15. Νέος προσανατολισμός εις την πολιτικήν επηρεασμού των παραγωγικών επενδύσεων παρ'ημίν μετά την σύνδεσιν της χώρας μετά της Ε.Ο.Κ.
Συγγραφέας: Ευδωρίδης, Γεώργιος Ι.
Ημερομηνία: 1968
16. Νεότερη θεωρία αποφάσεων (ανάλυση κατά Bayes): με παραδείγματα και εφαρμογές
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Ημερομηνία: 1993
17. Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογή ιστού ηλεκτρονικής υγείας
Συγγραφέας: Τσίμη, - Γιαννίκου Ελένη
Ημερομηνία: 02-2011
18. Νεώτατα φάρμακα: θειούχα βενζολιοπαράγωγα εν τη αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία
Συγγραφέας: Αναλογίδης, Χρ. Σ.
Ημερομηνία: 1940
19. Νεώτεροι αστικοί νόμοι 1835-1928 μετά των σχετικών διαταγμάτων: περιέχοντες τα άρθρα μόνον των αστικών νόμων, ως τροποποιήθηκαν ταύτα διά των μέχρι των αρχών του έτους 1927 νεώτερων νόμων
Συγγραφέας: Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ.
Ημερομηνία: 1927
20. Νικόλαος Γουναράκης (1853-1932)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1932
21. Νομικά έθιμα της νήσου Άνδρου: ήτοι τοπικαί εν Άνδρω συνήθειαι περί του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου εμπορικών συμβάσεων αγροτικών εκμισθώσεων κλπ.
Συγγραφέας: Πασχάλης, Δημήτριος Π.
Ημερομηνία: 1925
22. Νομικαί απόψεις των διεθνών συμψηφισμών (clearings)
Συγγραφέας: Τσιμικάλης, Α. Α.
Ημερομηνία: 1940
23. Νομική και Κοινωνιολογική θεώρησις της ιδέας του Έθνους
Συγγραφέας: Αλεξιάδης, Γεώργιος Στ.
Ημερομηνία: 1939
24. Νόμιμος και πραγματική ισοτιμία
Συγγραφέας: Τανταλίδης, Δ.
Ημερομηνία: 1932
25. Νόμισμα - Χρηματιστήριον
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος Ν.
Ημερομηνία: 1936
26. Νομίσματα και νομισματικά συστήματα
Συγγραφέας: Βελούζος, Ιακ. Α.
Ημερομηνία: 1931
27. Νομισματικές εξελίξεις στην Ευρώπη υπό το πρίσμα της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Κολιοπάνου, Θεοδώρα
Ημερομηνία: 10-2012
28. Νομισματικές και χρηματοοικονομικές κρίσεις
Συγγραφέας: Οικονόμου, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 12-2000
29. Νομισματική και πιστωτική πολιτική
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1944
30. Νομισματική πολιτική και ζήτηση χρήματος στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Πολυζωγόπουλος, Ηλίας
Ημερομηνία: 06-1996
31. Νομισματική πολιτική και πληθωρισμός
Συγγραφέας: Ζερμπά, Ναυσικά
Ημερομηνία: 01-2007
32. Νομισματική πολιτική σε ένα υπόδειγμα δύο χωρών
Συγγραφέας: Καρδαρά, Στυλιανή
Ημερομηνία: 01-2007
33. Νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και τρόποι μετάδοσης της στην πραγματική οικονομία: μέτρηση της αποτελεσματικότητας της
Συγγραφέας: Δρούκας, Νικόλαος
Ημερομηνία: 01-2007
34. Νομοθεσία περί προστασίας του εθνικού νομίσματος
Συγγραφέας: Δημάκος, Π., Σαρατσόγλου, Α.
Ημερομηνία: 1940
35. Νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης και οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Λυκομήτρου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 01-2011
36. Νομοθεσία συμπληρωματικού φόρου του εισοδήματος
Συγγραφέας: Λυκομήτρου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 1912
37. Νομοθεσία της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Λυκομήτρου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 1938
38. Νομοθεσία υπηρεσίας ξένων και εκθέσεων : νόμοι - β. διατάγματα - εγκύκλιοι
Συγγραφέας: Λυκομήτρου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 1920
39. Νομοθετικόν διάταγμα της 5ης Μαϊου 1926 (Εφημ. Κυβερνήσεως 17/5/1926 τεύχος Α αριθ. Φύλλου 156). ""Περί Οργανισμού της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών""""
Συγγραφέας: Λυκομήτρου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 1938
40. Νομοθετικόν διάταγμα της 5ης Μαΐου 1926 (Εφημ. Κυβερνήσεως 17/5/1926 τεύχος Α αριθ. Φύλλου 156). "Περί Οργανισμού της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών"
Συγγραφέας: Λυκομήτρου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 1938

Σελίδες:  12