80 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Υ

1. Υγειονομική υπηρεσία
Ημερομηνία: 1994
2. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1964]
3. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1967]
4. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1968]
5. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1972]
6. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1973]
7. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1980]
8. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Ημερομηνία: [1982]
9. Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού πολεμικού ναυτικού εν πλω
Συγγραφέας: Λύκος, Γεώργιος Β.
Ημερομηνία: 12-2005
10. Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού στις εταιρείες πετρελαιοειδών - οδική ασφάλεια
Συγγραφέας: Θεοδοσίου, Θεοδόσιος
Ημερομηνία: 2005
11. Υιοθέτηση ευέλικτων μεθόδων ανάπτυξης λογισμικού από τη δημόσια διοίκηση: η διεθνής εμπειρία δημόσιων οργανισμών & κυβερνήσεων και η ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Βουτσάς, Ηλίας
Ημερομηνία: 2005
12. Υιοθέτηση καινοτομίας: η περίπτωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Συγγραφέας: Καβαλλάρης, Παρασκευάς
Ημερομηνία: 10-2005
13. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων : επιπτώσεις και αποτελέσματα διάχυσης στις επιχειρήσεις και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Συγγραφέας: Φραγκιαδάκης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 06-2007
14. Υιοθέτηση συστημάτων ERP
Συγγραφέας: Καπαράκου, Τερέζα
Ημερομηνία: 09/21/2018
15. Υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα : κίνητρα, πρακτικές και διαπιστώσεις
Συγγραφέας: Μπορώτης, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 01-2002
16. Υλοποίηση Client Honeypot με τεχνολογίες GRID
Συγγραφέας: Ζουρνής-Καρούζος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 01-2002
17. Υλοποίηση ERP σε οργανισμό μεταφορών
Συγγραφέας: Δαληβίγκας, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 10-2013
18. Υλοποίηση βιβλιοθήκης για την τιμολόγηση παραγώγων
Συγγραφέας: Κουκά, Δήμητρα
Ημερομηνία: 01-2008
19. Υλοποίηση ενός αναλυτή ροής δεδομένων για Java προγράμματα
Συγγραφέας: Σιδηρόπουλος, Κων/νος
Ημερομηνία: 09-2013
20. Υλοποίηση επεξεργασίας ερωτημάτων σε κατανεμημένες αποθήκες δεδομένων
Συγγραφέας: Γιαννακού, Ιωάννης
Ημερομηνία: 09-2013
21. Υλοποίηση και αξιολόγηση αναμεταδότη πακέτων δικτύου σε συνόδους αναπαραγωγής μουσικής
Συγγραφέας: Παππάς, Δημήτριος
Ημερομηνία: 09-2013
22. Υλοποίηση και πειραματική διερεύνηση αλγορίθμων σύζευξης σε πολυπύρινους επεξεργαστές
Συγγραφέας: Μανεσιώτης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 09-2013
23. Υλοποίηση λίστας ελέγχου ασφάλειας με βάση την οικογένεια προδιαγραφών αυτοματισμών ασφάλειας (SCAP)
Συγγραφέας: Παγιατάκης, Μιχάλης
Ημερομηνία: 11-2012
24. Υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας σε περιβάλλον CORBA
Συγγραφέας: Τσούμας, Βασίλης
Ημερομηνία: 03-1999
25. Υλοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα
Συγγραφέας: Γιαννούλης, Απόστολος
Ημερομηνία: 03-1999
26. Υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης δικτύων αισθητήρων με χρήση google maps API
Συγγραφέας: Αντωνίου, Κυριακή
Ημερομηνία: 09-2011
27. Υλοποίηση του στατιστικού μοντέλου Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης στην πλατφόρμα κατανεμημένης επεξεργασίας SPARK
Συγγραφέας: Νίτσο, Μαρινέλα
Ημερομηνία: 09-2011
28. Υπάρχει ηθική εξέλιξις και εις τι συνιστάται;
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Ημερομηνία: 1955
29. Υπέρ της γεωργίας
Συγγραφέας: Καρούσος, Κ. Δ.
Ημερομηνία: 1908
30. Υπερβολικές αντιδράσεις μετόχων υπό το καθεστός αβέβαιης πληροφόρησης. Η περίπτωση του FTSE/ASE-20
Συγγραφέας: Σουλιώτης, Ευάγγελος-Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 01-2003
31. Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Δελλαπόρτα, Χρυσάνθη
Ημερομηνία: 01-2003
32. Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων σε συστήματα ομότιμων κόμβων
Συγγραφέας: Μπαφαλούκας, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 02-2006
33. Υπηρεσίες εξατομικευμένης ξενάγησης/πλοήγησης σε δημόσιους χώρους με χρήση διάχυτων πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Μαρκουλάκης, Μανούσος
Ημερομηνία: 02-2006
34. Υπηρεσίες επίγνωσης θέσης : μελέτη, σχεδιασμός, και υλοποίηση ανθρωποκεντρικών χωρικά εξαρτημένων εφαρμογών στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας
Συγγραφέας: Πολυχρονόπουλος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 02-2007
35. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας και ασύρματων τοπικών δικτύων
Συγγραφέας: Συριτζίδου, Ελένη
Ημερομηνία: 02-2004
36. Υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών για το δημόσιο τομέα
Συγγραφέας: Μπρότσικας, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 02-2002
37. Υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφόρησης με χρήση τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών
Συγγραφέας: Φερεντίνος, Διονύσιος
Ημερομηνία: 02-2000
38. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε υποδομές δημόσιου κλειδιού
Συγγραφέας: Ρέντας, Νικόλαος
Ημερομηνία: 02-2004
39. Υπηρεσίες φοιτητικών παροχών
Συγγραφέας: Ρέντας, Νικόλαος
Ημερομηνία: 1990
40. Υπό ποίας προϋποθέσεις η Ελλάς είναι βιώσιμος;
Συγγραφέας: Σφυρής, Κ.Δ.
Ημερομηνία: 1931

Σελίδες:  12