6505 Τεκμήρια βρέθηκαν

201. Bayesian MCMC in operational risk modelling
Συγγραφέας: Dalmara, Aikaterini
Ημερομηνία: 01-2015
202. Bayesian model and variable selection using MCMC: a review
Συγγραφέας: Alexandrou, Evangelia
Ημερομηνία: 07-2003
203. Bayesian model determination and nonlinear threshold volatility models
Συγγραφέας: Petralias, Athanassios, Πετραλιάς, Αθανάσιος
Ημερομηνία: 07-2003
204. Bayesian modelling of high dimensional financial data using latent gaussian models
Συγγραφέας: Αλεξόπουλος, Αγγελής Ν., Alexopoulos, Angelis N.
Ημερομηνία: 07-2003
205. Bayesian variable selection and shrinkage using Lasso methods
Συγγραφέας: Katsarps, Michail
Ημερομηνία: 07-2003
206. Bayesian variable selection for big data using EMVS
Συγγραφέας: Koukoumtzi, Stergiani T., Κουκουμτζή, Στεργιανή Θ.
Ημερομηνία: 07/02/2018
207. Bayesian variable selection using hyper-g prior and adaptive sampling
Συγγραφέας: Anastasakis, Fivos
Ημερομηνία: 12-06-2015
208. Behavioral finance και το φαινόμενο herding (αγέλη) στο χρηματιστήριο : μελέτη για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Συγγραφέας: Αγγέλου, Δημήτριος
Ημερομηνία: 06-2012
209. Behavioral Macroeconomics and an application of a behavioral model on countries of Greece, Ireland, Italy and Spain
Συγγραφέας: Grigoryan, Gagik
Ημερομηνία: 06-2012
210. Behavioral-based price discrimination
Συγγραφέας: Κεντρωτά, Αναστασία
Ημερομηνία: 06-2012
211. Big data regression
Συγγραφέας: Kontou, Eleni
Ημερομηνία: 22-03-2017
212. Bilateral investment holdings - panel data techniques
Συγγραφέας: Φωτίου, Αλεξάνδρα - Αικατερίνη
Ημερομηνία: 06-2011
213. Binomial tests for sequences of points falling between symmetrical quality control limits
Συγγραφέας: Tzortzopoulos, P.
Ημερομηνία: 1984
214. Black litterman model asset allocation under elliptical distributions
Συγγραφέας: Kiliakoudis, Petros
Ημερομηνία: 21-07-2016
215. Blog filter : ένας αλγόριθμος αναγνώρισης σελίδων weblogs
Συγγραφέας: Λουκάς, Μιχαήλ
Ημερομηνία: 06-2006
216. Blue growth and the monetary valuation of the multi‐use offshore platforms
Συγγραφέας: Papagianni, Chrysoula
Ημερομηνία: 22-01-2015
217. Brain drain και παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος
Συγγραφέας: Ζόγκας, Γρηγόρης
Ημερομηνία: 2013
218. Brand equity assessment: A computational model for mining consumer perceptions in social media
Συγγραφέας: Pournarakis, Demitrios
Ημερομηνία: 22-06-2017
219. Branting, Brentano, Bernstein
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1925
220. Brexit & οικονομικές συνέπειες
Συγγραφέας: Νταή, Ειρήνη-Ακριβή
Ημερομηνία: 2018
221. Bundling, Tying and Competition Effects
Συγγραφέας: Δοντά, Ελπινίκη
Ημερομηνία: 2018
222. Bureaucracy & corruption: The effect of e-governance
Συγγραφέας: Palamioti, Katerina
Ημερομηνία: 11-12-1027
223. Business cycles fluctuations determinants in the EMU : a fixed-effects panel data analysis
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου, Θεοφάνης
Ημερομηνία: 12-2011
224. Business plan "Seven the easy markets"
Συγγραφέας: Κορκιδάκης, Κώστας
Ημερομηνία: 2002
225. Business strategy and corporate environmental responsibility
Συγγραφέας: Boura, Maria
Ημερομηνία: 23-01-2017
226. Caching techniques in mobile computer networks
Συγγραφέας: Πετρής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2007
227. Calculation of value at-risk for derivative portfolios
Συγγραφέας: Χαραλάμπους, Κυριακή-Κοραλία
Ημερομηνία: 02-2007
228. Camp vs liquidity camp : the case of the Athens stock exchange
Συγγραφέας: Νικητάκης, Άγγελος
Ημερομηνία: 10-2009
229. Capital Asset Pricing Model and Arbitrage Pricing Theory: an econometric analysis in European Union Banks
Συγγραφέας: Vlachothanasi, Aliki
Ημερομηνία: 10-2009
230. Capital structure analysis of US-listed shipping companies
Συγγραφέας: Mandrekas, Gerasimos, Skliras, Spyridon
Ημερομηνία: 2018
231. Capital Structure, παράγοντες επηρεασμού κεφαλαιακής διάρθρωσης Ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: μια οικονομετρική προσέγγιση
Συγγραφέας: Μαυρά, Ευθυμία
Ημερομηνία: 2005
232. Capture re-capture techniues for estimating the species richness
Συγγραφέας: Tsaloukidis Alexander Oleg, Τσαλουκίδης, Αλέξανδρος Όλεγκ
Ημερομηνία: 2018
233. Case study: η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου " ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", με έμφαση στα πρότυπα 32 & 39
Συγγραφέας: Γιοβά, Βασιλική
Ημερομηνία: 07-2006
234. Certification in light of the General Data Protection Regulation
Συγγραφέας: Sotiros, Nikolaos
Ημερομηνία: 30-06-2018
235. Changeland: διοίκηση γνώσης μέσω συμμετοχικών μοντέλων. Εφαρμογή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συγγραφέας: Χρυσοβιτσιώτης, Κώστας
Ημερομηνία: 2006
236. Characterizations of lifetime distributions based on reliability measures
Συγγραφέας: Benia, Maria Theodosia P.
Ημερομηνία: 05-2006
237. Choise of best reinsurance coverage for a cypriot inscurance company
Συγγραφέας: Rafailidou, Sofia
Ημερομηνία: 23-07-2012
238. Civil society representation in the European Union : environmental and youth interests' representation in the drafting process of the European Constitution
Συγγραφέας: Stasinopoulou, Myrto Sofia
Ημερομηνία: 2006
239. Classical and Bayesian spatial autogressive models
Συγγραφέας: Konstantinidis, Ioannis K.
Ημερομηνία: 06-2003
240. Classification and regression trees with application to financial data
Συγγραφέας: Moirasgenti, Stavroula
Ημερομηνία: 12-2010

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »