6020 Τεκμήρια βρέθηκαν

201. Business plan "Seven the easy markets"
Συγγραφέας: Κορκιδάκης, Κώστας
Ημερομηνία: 2002
202. Business strategy and corporate environmental responsibility
Συγγραφέας: Boura, Maria
Ημερομηνία: 23-01-2017
203. Caching techniques in mobile computer networks
Συγγραφέας: Πετρής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 02-2007
204. Calculation of value at-risk for derivative portfolios
Συγγραφέας: Χαραλάμπους, Κυριακή-Κοραλία
Ημερομηνία: 02-2007
205. Camp vs liquidity camp : the case of the Athens stock exchange
Συγγραφέας: Νικητάκης, Άγγελος
Ημερομηνία: 10-2009
206. Capital Structure, παράγοντες επηρεασμού κεφαλαιακής διάρθρωσης Ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: μια οικονομετρική προσέγγιση
Συγγραφέας: Μαυρά, Ευθυμία
Ημερομηνία: 2005
207. Capture re-capture techniues for estimating the species richness
Συγγραφέας: Tsaloukidis Alexander Oleg, Τσαλουκίδης, Αλέξανδρος Όλεγκ
Ημερομηνία: 2018
208. Case study: η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου " ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", με έμφαση στα πρότυπα 32 & 39
Συγγραφέας: Γιοβά, Βασιλική
Ημερομηνία: 07-2006
209. Certification in light of the General Data Protection Regulation
Συγγραφέας: Sotiros, Nikolaos
Ημερομηνία: 30-06-2018
210. Changeland: διοίκηση γνώσης μέσω συμμετοχικών μοντέλων. Εφαρμογή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Συγγραφέας: Χρυσοβιτσιώτης, Κώστας
Ημερομηνία: 2006
211. Characterizations of lifetime distributions based on reliability measures
Συγγραφέας: Benia, Maria Theodosia P.
Ημερομηνία: 05-2006
212. Civil society representation in the European Union : environmental and youth interests' representation in the drafting process of the European Constitution
Συγγραφέας: Stasinopoulou, Myrto Sofia
Ημερομηνία: 2006
213. Classical and Bayesian spatial autogressive models
Συγγραφέας: Konstantinidis, Ioannis K.
Ημερομηνία: 06-2003
214. Classification and regression trees with application to financial data
Συγγραφέας: Moirasgenti, Stavroula
Ημερομηνία: 12-2010
215. Cloud computing adoption decisions: a mixed-method approach to study the influencing factors and decision making process
Συγγραφέας: Polyviou, Ariana
Ημερομηνία: 07/29/2016
216. Cloud Computing και Ηλεκτρονική Υγεία με έμαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κινητών εφαρμογών
Συγγραφέας: Γούσιος, Στέργιος
Ημερομηνία: 2014
217. Cloud forensics
Συγγραφέας: Μουλιανιτάκη, Ιζαμπέλα
Ημερομηνία: 2014
218. Cluster analysis for cost - effective sampling
Συγγραφέας: Μαζωνάκης, Δημήτρης Β.
Ημερομηνία: 08-2012
219. Cluster analysis techniques applications in automobile insurance
Συγγραφέας: Tsompanaki, Evgenia
Ημερομηνία: 05-2003
220. Cluster analysis, multidimentional scaling και η ευαισθησία τους σε μέτρα αποστάσεων κατηγορικών δεδομένων
Συγγραφέας: Σπάης, Χρίστος Ι.
Ημερομηνία: 05-2006
221. Clustering of Cancer Genomes using Mixtures of Hidden Markov Models
Συγγραφέας: Fournaris, Sevastianos
Ημερομηνία: 2014
222. Clustering validation techniques on microarray data
Συγγραφέας: Παπαγιαννακοπούλου, Χρυσάνθη
Ημερομηνία: 07-2011
223. CO2e monitoring in warehouses: The impact of unique instanceidentification on information accuracy.
Συγγραφέας: Papamitrou, Vasiliki
Ημερομηνία: 2014
224. Collecting, identifying and classifying the Greek Twitter community
Συγγραφέας: Rebelos, Athanasios
Ημερομηνία: 11-2012
225. Combining CVaR and GARCH in emerging markets bond portfolios: do they optimize returns?
Συγγραφέας: Χατζής, Βασίλειος
Ημερομηνία: 06-2014
226. Combining relational and stream data for real-time analytics
Συγγραφέας: Sotiropoulos, Yannis
Ημερομηνία: 08/23/2013
227. Communication games and the revelation principle in supply chain management
Συγγραφέας: Zissis, Dimitris
Ημερομηνία: 10/12/2015
228. Comparison of numerical methods for option pricing
Συγγραφέας: Μουρτζανός, Νικόλαος
Ημερομηνία: 12-2006
229. Competition and concentration in the Greek banking industry
Συγγραφέας: Παύλου, Γεωργία
Ημερομηνία: 09-2012
230. Competition in markets with private and public firms
Συγγραφέας: Ράπανος, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 09-2012
231. Competition in the presence of Network Effects
Συγγραφέας: Brattos, Helias
Ημερομηνία: 09-2012
232. Competition Policy: exploitative abuse of dominant position in the form of excessive pricing
Συγγραφέας: Παπιώτη, Κατερίνα-Χαρά
Ημερομηνία: 09-2012
233. Computational offloading: Μέθοδοι και αρχιτεκτονικές για δυναμική εκφόρτωση υπολογισμών από κινητές συσκευές προς το υπολογιστικό νέφος
Συγγραφέας: Κυνηγόπουλος, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 09-2012
234. Computational programs in specific statistical aspects
Συγγραφέας: Enotiadis, Charalampos I.
Ημερομηνία: 04-2000
235. Computer intensive methods for statistical models with latent structures
Συγγραφέας: Gerontogianni, Stavroula, Γεροντογιάννη, Σταυρούλα Δ.
Ημερομηνία: 04-2000
236. Conditional power - stochastic curtailment
Συγγραφέας: Sotiropoulou, Christina I.
Ημερομηνία: 1997
237. Conduct of monetary policy and financial crises
Συγγραφέας: Gkoumas, Nikolaos
Ημερομηνία: 06/01/2017
238. Content analysis of the FOMC statements - How does Central Bank wording affect financial markets & capital flows
Συγγραφέας: Mazis, Panagiotis G.
Ημερομηνία: 07-2014
239. Context tree weighting for signal processing, bayesian inference, and model selection: theoryand algorithms
Συγγραφέας: Skoularidou, Maria
Ημερομηνία: 23-11-2015
240. Continuous auditing
Συγγραφέας: Μπαγλατζής, Γεώργιος
Ημερομηνία: 23-11-2015

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »