41 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ι

1. Ι. Εκτίμηση Ακινήτου ΙΙ. Θεματικοί Χάρτες GIS ΙΙΙ. Μετάφραση Δοκιμίου
Συγγραφέας: Νικολοπούλου, Αικατερίνη
2. Ι.Κ.Α. ισόβειο καθεστώς αβεβαιότητας
Συγγραφέας: Γαλανοπούλου, Ισμήνη Ι.
Ημερομηνία: 11-2006
3. Ιαπωνική σχολή διοίκησης και μάρκετινγκ : θεωρία και πρακτικές
Συγγραφέας: Κοντοδήμας, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1997-1998
4. Ιδιότητες των κερδών στις εισηγμένες επιχειρήσεις: στοιχεία από την Ευρώπη
Συγγραφέας: Σταματοπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία: 1997-1998
5. Ιδιωτικά ταμεία συντάξεων
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Ημερομηνία: 1924
6. Ιδιωτική και ανώνυμη αυθεντικοποίηση χρήστη σε κινητά δίκτυα
Συγγραφέας: Σανίνας, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 02-2004
7. Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον
Συγγραφέας: Καλογερόπουλος, Στρατής Σ.
Ημερομηνία: 1962
8. Ιδιωτικοποιήσεις
Συγγραφέας: Μπολώσης, Χρ.
Ημερομηνία: 12-1999
9. Ιδιωτικοποιήσεις και οικονομική θεωρία
Συγγραφέας: Ιωάννου, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 12-2006
10. Ιδιωτικοποίηση, έλεγχος επιχειρήσεων και αποδοτικότητα
Συγγραφέας: Μπενετάτου, Καλλιόπη
Ημερομηνία: 12-1997
11. Ιδιωτικότητα σε RFID/ONS
Συγγραφέας: Γκερμπεσιώτης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 09-2011
12. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων : παρουσίαση των κυριότερων προβλημάτων του και ανάλυση της επενδυτικής του πολιτικής
Συγγραφέας: Τσαμολιάς, Τριάδης Δ.
Ημερομηνία: 10-2006
13. Ιδρυματικό Αποθετήριο ΠΥΞΙΔΑ
Συγγραφέας: Δεληόγλου, Χριστίνα
Ημερομηνία: 07/08/2016
14. Ίδρυση τραπεζών στον ελλαδικό χώρο (1828-1913)
Συγγραφέας: Ταλιέρης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 07/08/2016
15. Ίδρυσις - σκοπός
Συγγραφέας: Ταλιέρης, Γεώργιος
Ημερομηνία: [1968]
16. Ικανές συνθήκες για την ύπαρξη υπογραφημάτων με καθορισμένη δομή σε ειδικές κατηγορίες γραφημάτων
Συγγραφέας: Φουρτουνέλλη, Όλγα
Ημερομηνία: [1968]
17. Ικανοποίηση ασθενών στο τμήμα αυτοάνοσων δερματικών παθήσεων του νοσοκομείου Συγγρού
Συγγραφέας: Ξένος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 10-12-2015
18. Ινστιτούτον επιμορφώσεως εις την διοικητικήν των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Ξένος, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1962]
19. Ινστιτούτον επιμορφώσεως εις την διοικητικήν των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Ξένος, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1963]
20. Ινστιτούτον επιμορφώσεως εις την διοικητικήν των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Ξένος, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1964]
21. Ινστιτούτον επιμορφώσεως εις την διοικητικήν των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Ξένος, Δημήτριος
Ημερομηνία: [1967]
22. Ιούλιος Beloch (21.1.1854 - 7.2.1929)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1929
23. Ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης και ο αντίκτυπος στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ζυρίδου, Βικτώρια
Ημερομηνία: 01-2007
24. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και δημογραφικά χαρακτηριστικά
Συγγραφέας: Δραμιτινός, Μιχάλης
Ημερομηνία: 01-2007
25. Ισοτιμία της γυναικός: εν τη αρχαία Ελλάδι
Συγγραφέας: Βορέας, Θεόφιλος
Ημερομηνία: 1922
26. Ιστορία κεφαλαιοκρατισμού: περίληψις έργου Sombart
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1941
27. Ιστορία οικονομικών θεωριών
Συγγραφέας: Σιδέρης, Α. Δ.
Ημερομηνία: 19
28. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης: μετά 575 εικόνων
Συγγραφέας: Τσουντας, Χρ.
Ημερομηνία: 1928
29. Ιστορία της οικονομικής: κατά τας παραδόσεις του καθηγητού κ. Γ. Χαριτάκη
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1933
30. Ιστορία της πολιτικής οικονομίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1929
31. Ιστορία της πολιτικής οικονομίας: ιστορία οικονομική και των οικονομικών θεωριών
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Ημερομηνία: 1929
32. Ιστορία του εμπορίου εν σχέσει και μετά της Γεωργίας και της Βιομηχανίας από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ΄ημάς χρόνων προς χρήσιν των εμπορικών σχολών και παντός εμπόρου
Συγγραφέας: Παπανδρεου, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1908
33. Ιστορία του οικονομικού βίου
Συγγραφέας: Σιδέρης, Α. Δ.
Ημερομηνία: 1944
34. Ιστορική βιβλιογραφία: τα φυτικά και αι συναφείς εν Ελλάδι επιστήμαι απ' αρχής μέχρι του παρόντος, ήτοι φαρμακολογία, ιατρική, διαιτητική, αλχημεία, ερμητική, μαγεία, αστρολογία, λιθολογία, μεταλλευτική, χρωματολογία, αρωματική, κ.τ.τ.
Συγγραφέας: Κουρίλας, Ευλόγιος (Μητροπολίτης)
Ημερομηνία: 1938
35. Ιστορική εξέλιξη της ελληνικής φορολογικής λογιστικής: μια θεωρητική προσέγγιση
Συγγραφέας: Μπακάλογλου, Δημήτριος
Ημερομηνία: 11-2005
36. Ιστορική εξέλιξις της Ακαδημαϊκής Εμπορικής Εκπαιδεύσεως
Συγγραφέας: Μπακάλογλου, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1928
37. Ιστότοπος συλλόγου με δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης
Συγγραφέας: Γκότσης, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 02-2012
38. Ισχύς στη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων : διερευνητική μελέτη
Συγγραφέας: Φράγκος, Χρήστος
Ημερομηνία: 12-2004
39. Ιχθύες αναδρομικοί κ.τ.λ.: αλιεία και βιομηχανική συσκευασία τούτων
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Π.
Ημερομηνία: 1916
40. Ιωάννης Καποδίστριας: Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας
Συγγραφέας: Κριμπάς, Δημοσθένης
Ημερομηνία: [1982]

Σελίδες:  12