70 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Γ

1. Γαμηλιότητα στην Ελλάδα (1975-1998)
Συγγραφέας: Διονυσοπούλου, Λεμονιά Θεοφ.
Ημερομηνία: 06-2002
2. Γενικά μαθηματικά δι΄οικονομολόγους ΙΙ
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: 1973
3. Γενικά σημεία του ισχύοντος οργανισμού της εν Αθήναις Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: 1928
4. Γενικά σημεία του ισχύοντος οργανισμού της εν Αθήναις Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Ημερομηνία: 1929
5. Γενικαί αρχαί δημόσιου λογιστικού
Συγγραφέας: Λαμπρινάκις, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1921
6. Γενικαί αρχαί εργατικού δικαίου
Συγγραφέας: Μαντζούφας, Γεώργιος Α.
Ημερομηνία: [1961]
7. Γενικαί αρχαί λογιστικής: θεωρία και τεχνική
Συγγραφέας: Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Ημερομηνία: 1941
8. Γενικαί αρχαί λογιστικής: τα στοιχεία της λογιστικής οργανώσεως
Συγγραφέας: Συρμόπουλος, Σ.
Ημερομηνία: 199?
9. Γενικαί αρχαί οικονομικής πολιτικής
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Ημερομηνία: 1955
10. Γενικαί αρχαί του αστικού δικαίου (κατά τον κώδικα)
Συγγραφέας: Μαντζούφας, Γεώργιος Α.
Ημερομηνία: 1948
11. Γενικαί γραμμαί φορολογικής πολιτικής
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ι.
Ημερομηνία: 1935
12. Γενικαί διδασκαλίαι του δικαίου των πανδεκτών
Συγγραφέας: Regelsberger, Ferdinand
Ημερομηνία: 1915
13. Γενικαί μέθοδοι βυρσοδεψίας και αι πρώται ύλαι του βυρσοδεψου
Συγγραφέας: Σωτηρόπουλος, Χαρίλαος Γ.
Ημερομηνία: 1933
14. Γενικαί τινές σκέψεις σχετικώς με την σύγχρονον ιδωτικήν οικονομικήν: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
Συγγραφέας: Στρατουδάκης, Π.
Ημερομηνία: 1963
15. Γενικές διατάξεις
Συγγραφέας: Στρατουδάκης, Π.
Ημερομηνία: [1980]
16. Γενικές διατάξεις
Συγγραφέας: Στρατουδάκης, Π.
Ημερομηνία: [1982]
17. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R
Συγγραφέας: Τάτσιος, Αθανάσιος
Ημερομηνία: [1982]
18. Γενική επισκόπησις των κυριοτέρων θεωριών κατανομής του εθνικού εισοδήματος
Συγγραφέας: Marchal, Jean
Ημερομηνία: 1961
19. Γενική ιδιωτική οικονομική
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος Ν.
Ημερομηνία: 1932
20. Γενική λογιστική
Συγγραφέας: Chardonnet, Leo
Ημερομηνία: 1958
21. Γενική οικονομική ανασκοπήσις της χώρας του έτους 1926
Συγγραφέας: Chardonnet, Leo
Ημερομηνία: 1927
22. Γενική οικονομική επιχειρήσεων: τόμος Α΄: Γενική θεωρία της οικονομίας των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Lehmann, M.R.
Ημερομηνία: 1980
23. Γενική οικονομική επιχειρήσεων: τόμος Β΄: Γενική θεωρία της οικονομίας των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Lehmann, M.R.
Ημερομηνία: 1980
24. Γενική Πολιτειολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου
Συγγραφέας: Βεζάνης, Δημήτριος Σ.
Ημερομηνία: 1933
25. Γενική χημεία μετ' εφαρμογών: μέθοδοι και κανόνες δια την χημικήν εξέτασιν των κυριώτερων τροφίμων
Συγγραφέας: Στρογγύλης, Α. Γ.
Ημερομηνία: 1925
26. Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Συγγραφέας: Κωστάλας, Στέλιος
Ημερομηνία: 1925
27. Γενικόν λογιστικόν σχέδιον
Συγγραφέας: Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Ημερομηνία: 1958
28. Γενικόν πρόγραμμα εκπαιδεύσεως διά το έτος 1961
Συγγραφέας: Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Ημερομηνία: 1961
29. Γενικός ισολογισμός της διαχειρίσεως και περιουσίας του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων της 31ης Μαρτίου 1937
Συγγραφέας: Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Ημερομηνία: 1937
30. Γεννητικότητα : στην Ελλάδα, Βαλκάνια, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 15 (1975-2000)
Συγγραφέας: Ράδου, Πολυξένη Νικολάου
Ημερομηνία: 03-2003
31. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (εισαγωγή στο GIS & Case studies) - Κύκλοι ακίνητης περιουσίας (μετάφραση κειμένου) - Εκτίμηση ακινήτου στην περιοχή της Μαλεσίνας
Συγγραφέας: Μούτσιος, Δημήτριος Α.
Ημερομηνία: 03-2014
32. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Γεωγραφικές λειτουργίες και εγχειρίδιο χρήσης Google Earth και Arcgis. Μετάφραση: Σύστημα υποστήριξης για την επιλογή επένδυσης στην κτηματαγορά. Εκτίμηση επαγγελματικού ακινήτου
Συγγραφέας: Έρωτα, Ελένη
Ημερομηνία: 01-2011
33. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - τεχνική ανάλυση μετοχής "Eurobank" - μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων δήμου Αμαρουσίου
Συγγραφέας: Μαστροδήμος, Σπυρίδων Ν.
Ημερομηνία: 09-2006
34. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και εκίιμηση ακινήτων
Συγγραφέας: Αρβανίτης, Αλέξιος
Ημερομηνία: 09-2006
35. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και πολεοδομικός σχεδιασμός στο δήμο Αθηναίων. Μετάφραση : προτίμηση περιβάλλοντος κατοικίας των νέων καταναλωτών στην πόλη Γκουανγκζού της Κίνας χρησιμοποιώντας την αναλυτική ιεραρχική διαδικασία. Μετάφραση : μετρήσεις της περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης και της επίδρασης στην αξία των ακινήτων της Αυστραλίας. Εκτίμηση της αξίας διαμερίσματος στην οδό Πάρνηθος 31, στην περιοχή της Κυψέλης του Δήμου Αθηναίων
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδης, Θεμιστοκλής Ν.
Ημερομηνία: 09-2006
36. Γεωγραφικές λειτουργίες του Google Earth και του ArcGigs. Μετάφραση κειμένου οικονομετρίας. Εκτίμηση διαμερίσματος.
Συγγραφέας: Σκουρλή, Ειρήνη
Ημερομηνία: 12-2009
37. Γεωοικονομία και Οικονομία: μεθοδολογική έρευνα
Συγγραφέας: Σφυρής, Κ.Δ.
Ημερομηνία: 1930
38. Γεωοικονομικά γεωπολιτικά
Συγγραφέας: Μισταρδής, Γασπ.Γ.
Ημερομηνία: 1959
39. Γεωοικονομικαί μελέται επί των χωρών εκτεινομένων ως επί το πλείστον επί τραπεζοειδών τμημάτων της γης
Συγγραφέας: Μισταρδής, Γασπ. Γ.
Ημερομηνία: 19--
40. Γεωπολιτική θεώρηση του νέου ελληνισμού
Συγγραφέας: Παμπούκης, Πάνος Χ.
Ημερομηνία: 1939

Σελίδες:  12