301. Η οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος: τόμος πρώτος, Εισηγήσεις: Α΄ Συνέδριον Ελληνικής Εταιρ. Οικονομικών Επιστημών 21-22 Απριλίου 1960
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
302. Σχέδιον αξιοποιήσεως πλουτοπαραγωγικών πόρων Ελλάδος: παράρτημα ΙΙ: Μελέται επί της διαρθρώσεως της Ελληνικής οικονομίας, Τεύχος Α΄
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1947
303. Σχέδιον αξιοποιήσεως πλουτοπαραγωγικών πόρων Ελλάδος: παράρτημα ΙΙ: Μελέται επί της διαρθρώσεως της Ελληνικής οικονομίας, τεύχος Β΄
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1947
304. Εθνικής οικονομίας πενήντα έτη (1890-1940): τόμος Α΄
Συγγραφέας: Χατζημιχάλης, Πλάτων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1944
305. Εισηγήσεις επί της αξιοποιήσεως πλουτοπαραγωγικών πόρων Ελλάδος: τεύχος Α΄
Συγγραφέας: Οργανισμός, Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών UNRRA
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1947
306. Εισηγήσεις επί της αξιοποιήσεως πλουτοπαραγωγικών πόρων Ελλάδος: τεύχος Γ΄
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-1947
307. Δημοσιονομική: ήτοι η επιστήμη της των δημοσίων χρημάτων διοικήσεως
Συγγραφέας: Ζωγράφος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1882
308. Μελέται επί της εν Ελλάδι Δημοσιονομικής πολιτικής κατά τα έτη 1897-1901
Συγγραφέας: Ζωγράφος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1901
309. Λογιστική: παραγγελιοδοχικαί επιχειρήσεις, λογιστικα συστήματα, λογιστική ξένων νομισμάτων
Συγγραφέας: Αλικάκος, Νικ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1947
310. Θερμοδυναμική
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Κ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1948
311. Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
Συγγραφέας: Τζαρτζάνος, Αχιλλέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1948
312. Τραπεζικαί μελέται: συμβολή εις την ιστορίαν των Ελληνικών τραπεζών
Συγγραφέας: Γαλάνης, Θεόδωρος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1946
313. Βυζαντινών βίος και πολιτισμός: τόμος Α΄: Σχολεία παίδων, ανατροφή, παίγνια
Συγγραφέας: Κουκουλές, Φαίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1948
314. Crise monetaire et crise economique a Byzance du XIIIe au XVe sciecle
Συγγραφέας: Zakythinos, D. A.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1948
315. Οδηγός ελληνικής βιομηχανίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1949
316. Ατομική πρόνοια: αποταμίευσις
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Μανώλης Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951
317. Ανωτέρα μαθηματική ανάλυσις: στοιχεία της αναλυτικής θεωρίας των διαφορικών εξισώσεων
Συγγραφέας: Βαρόπουλος, Θ. Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-1949
318. Πιθανοθεωρία: Μέρος πρώτον: Τα στοιχειώδη θεωρήματα του λογισμού των πιθανοτήτων
Συγγραφέας: Κανέλλος, Σπυρίδων Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951
319. Τεχνικά θέματα και οργάνωσις εργασίας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1955
320. Πιθανοθεωρία: Μέρος δεύτερον: Στοχαστικαί μεταβληταί και κατανομαί πιθανοτήτων
Συγγραφέας: Κανέλλος, Σπυρίδων Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1951

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »