37 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Β

1. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Ημερομηνία: 2006
2. Βάμβαξ
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Ημερομηνία: 03-1959
3. Βάση τεχνικών μέτρων ασφαλείας : σχεδιασμός και υλοποίηση
Συγγραφέας: Τριποδιανός, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 02-2006
4. Βασικά χαρακτηριστικά του Επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου
Συγγραφέας: Κιντής, Ανδρέας
Ημερομηνία: 1990
5. Βασικές αρχές συγκρότησης των επιχειρήσεων και η δημιουργία των startups
Συγγραφέας: Στουπάκης, Μιχάλης Γ.
Ημερομηνία: 01-2015
6. Βασικές αρχές της θεωρίας αποφάσεων και της θεωρίας παιγνίων
Συγγραφέας: Καρούκη, Σοφία
Ημερομηνία: 11-2005
7. Βασικές τεχνικές μέτρησης πιστωτικού κινδύνου: λογιστική παλινδρόμηση - διαχωριστική ανάλυση. Θεωρία - εφαρμογή
Συγγραφέας: Τούντας, Γεώργιος
Ημερομηνία: 09-2011
8. Βασιλεία ΙΙΙ : κεφαλαιακή επάρκεια και κίνδυνος ρευστότητας
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 10-2011
9. Βαφική: ιστορική μελέτη της Βαφικής διά μέσου των αιώνων (Μέρος Α΄)
Συγγραφέας: Κερασσώτης, Πάνος
Ημερομηνία: 12-1941
10. Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου σε καθεστώς χρονικά μεταβαλλόμενης μεταβλητότητας
Συγγραφέας: Δημοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία: 12-1941
11. Βέλτιστο μοντέλο ανάπτυξης σε ανοικτές οικονομίες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ολλανδία
Συγγραφέας: Νικηφόρος, Μιχαήλ Γεωργίου
Ημερομηνία: 21-02-2014
12. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης : search engine optimization
Συγγραφέας: Τσαγαλά, Ευρύκλεια
Ημερομηνία: 02-2007
13. Βελτίωση συνεκτικότητας στο αντικειμενοστραφές λογισμικό
Συγγραφέας: Κιούκης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 02-2013
14. Βερνάρδος Harms
Συγγραφέας: Predoehl, Ανδρέας
Ημερομηνία: 1940
15. Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1984
16. Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1994
17. Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο φοιτητών
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1990
18. Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1980]
19. Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1982]
20. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1964]
21. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1967]
22. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1968]
23. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1972]
24. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1973]
25. Βιβλιοθήκη-Αίθουσα περιοδικών
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1990
26. Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος: προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων
Συγγραφέας: Τσαγρής, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1897
27. Βιομηχανικαί εγκαταστάσεις
Συγγραφέας: Ματζουράνης, Ιωάννης Λ.
Ημερομηνία: 1940
28. Βιομηχανικαί εξελίξεις βιομηχανική συγκέντρωσις και αστυφιλία εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Ημερομηνία: 1964
29. Βιομηχανική λογιστική: προς χρήσιν των μαθητών των εμπορικών σχολών
Συγγραφέας: Αλικάκος, Δημ. Ν.
Ημερομηνία: 1958
30. Βιομηχανική οικοτεχνία εις τας ορεινάς περιοχάς: ενθαρρυντικαί προσπάθειαι εις το καντονιον Graubunden της Ελβετίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1968
31. Βιομηχανική πολιτική
Συγγραφέας: Χατζηκυριάκος, Ανδρέας
Ημερομηνία: 1929
32. Βιώσιμες μεταφορές και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση : διάσταση και προοπτικές
Συγγραφέας: Φύκα, Μαρία
Ημερομηνία: 2011
33. Βοηθεί σαυτόν: εκ του αγγλικού
Συγγραφέας: Σμάϊλς, Σαμουήλ
Ημερομηνία: 1925
34. Βοτανική: τόμος πρώτος: Ανατομική & Φυσιολογία των φυτών.
Συγγραφέας: Βλησίδης, Θρασ. Σ.
Ημερομηνία: 1923
35. Βραβεία - Υποτροφίες
Συγγραφέας: Βλησίδης, Θρασ. Σ.
Ημερομηνία: [1982]
36. Βραχυχρόνιοι και μακροχρόνιοι έλεγχοι της θεωρίας των ορθολογικών προσδοκιών της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων
Συγγραφέας: Γεωργιόπουλος, Βασίλης
Ημερομηνία: 12-2007
37. Βυζαντινών βίος και πολιτισμός: τόμος Α΄: Σχολεία παίδων, ανατροφή, παίγνια
Συγγραφέας: Κουκουλές, Φαίδων
Ημερομηνία: 1948

Σελίδες:  1