394 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Τ

1. Τα "Παλιά Χανιά" ως παράγων αναπτύξεως του νομού Χανίων
Συγγραφέας: Μαναράκης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 1970
2. Τα digital forensics ως επιστημονικός κλάδος : προκλήσεις και προοπτικές
Συγγραφέας: Ανδρεάδου, Ελεονώρα
Ημερομηνία: 02-2006
3. Τα αίτια και αι ιδιομορφίαι της ανεργίας εις την Ελλάδα υπό το φως της σύγχρονης Οικονομικής
Συγγραφέας: Πουλόπουλος, Στυλ.Κ.
Ημερομηνία: 1952
4. Τα αίτια του παγκοσμίου πολέμου από γεωγραφικής οικονομικής και εθνοφυλετικής απόψεως
Συγγραφέας: Βλάχος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 1938
5. Τα αμοιβαία κεφάλαια και η λειτουργία τους
Συγγραφέας: Τσόγκας, Χρήστος
Ημερομηνία: 01-2011
6. Τα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν.1892/90 και η επίδρασή τους στις περιφερειακές βιομηχανικές επενδύσεις
Συγγραφέας: Ταγκαλάκη, Βασιλική
Ημερομηνία: 12-1998
7. Τα αργυρούχα μεταλλεύματα της Μήλου: (μεθ' ενός χάρτου εκτός του κειμένου)
Συγγραφέας: Βορεάδης, Γεώργ. Δ., Μουραμπάς, Θεοδ. Γ.
Ημερομηνία: 1935
8. Τα αρωματικά φυτά και τα αιθέρια αυτών έλαια
Συγγραφέας: Σουρής, Πέτρος Γ.
Ημερομηνία: 1938
9. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, οι δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης και η επίδρασή τους στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής : μια εμπειρική μελέτη των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ
Συγγραφέας: Παναγιώτου, Ευσταθία
Ημερομηνία: 06-2011
10. Τα Βαλκάνια από του 15ου αιώνος: εν σχέσει προς το ανατολικόν ζήτημα
Συγγραφέας: Παπαναστασίου, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 1921
11. Τα δημόσια οικονομικά 1927-1928: εισήγησις επί του προϋπολογισμού, ανασκόπησις του φορολογικού συστήματος, το δημόσιον χρέος
Συγγραφέας: Πεσμαζόγλου, Γεώργιος Ι.
Ημερομηνία: 1929?
12. Τα δημόσια οικονομικά και η ελληνική οικονομική νομοθεσία κατά Gaston Jese
Συγγραφέας: Γεωργαντάς, Βασίλειος Δ.
Ημερομηνία: 1914
13. Τα δημόσια οικονομικά και η φορολογία των εκτάκτων κερδών του πολέμου
Συγγραφέας: Κοφινάς, Γ. Ν.
Ημερομηνία: 1916
14. Τα δημόσια οικονομικά της Βενετίας κατά τον μεσαίωνα
Συγγραφέας: Σπητέρης, Αντώνιος Π.
Ημερομηνία: 1941
15. Τα Διασυμμαχικά Χρέη
Συγγραφέας: Κωστόπουλος, Στ.
Ημερομηνία: 1928
16. Τα διασυμμαχικά χρέη και ο ρόλος της Αμερικής: ιστορική και οικονομική έρευνα
Συγγραφέας: Κωστόπουλος, Σταύρος Ι.
Ημερομηνία: 1928
17. Τα δίδυμα ελλείμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Γεωργίου, Δημήτριος
Ημερομηνία: 09-2015
18. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα & η εφαρμογή τους στα τραπεζικά ιδρύματα
Συγγραφέας: Διονυσάτου, Στυλιανή
Ημερομηνία: 01-2007
19. Τα εγκαίνια της νέας πτέρυγος της Σχολής
Συγγραφέας: Διονυσάτου, Στυλιανή
Ημερομηνία: [1957]
20. Τα ελληνικά καπνά και η καπνοβιομηχανία κατά την κατοχήν: ο συνεταιρισμός καπνοβιομηχάνων αγοράς καπνού
Συγγραφέας: Μπραχάλης, Μεν.
Ημερομηνία: 1946
21. Τα ελληνικά νομίσματα
Συγγραφέας: Μπραχάλης, Μεν.
Ημερομηνία: 06-1932
22. Τα εμπόδια στην υιοθέτηση νέας τεχνολογίας ως κύρια πηγή των διεθνών εισοδηματικών διαφορών και η περίπτωση της Ελληνικής αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Συγγραφέας: Γιουβέλη, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 02-2015
23. Τα εξωτερικά συναλλάγματα και αι επ' αυτών πράξεις, τα πολύτιμα μέταλλα
Συγγραφέας: Χανδράκης, Εμμανουήλ Μ.
Ημερομηνία: 1923
24. Τα εξωτερικά συναλλάγματα κατά και μετά τον παγκόσμιον πόλεμον
Συγγραφέας: Φαρμακίδης, Ευάγγελος Ι.
Ημερομηνία: 1921
25. Τα επαγγελματικά ταμεία στην Ευρώπη και οι επενδύσεις τους
Συγγραφέας: Υψηλού, Ελένη Σ.
Ημερομηνία: 07-2015
26. Τα καπνά μας: ποια είναι η θέσις της Ελληνικής καπνοπαραγωγής εις το διεθνές εμπόριον, υπό ποιας προϋποθέσεις θα κατορθώση αυτή να διατηρήση και να βελτιώση την θέσιν της εις τον διεθνή ανταγωνισμόν
Συγγραφέας: Μάντζαρης, Αχιλλέας Ι.
Ημερομηνία: 1928
27. Τα κλειστά επαγγέλματα εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Μάντζαρης, Αχιλλέας Ι.
Ημερομηνία: 1968
28. Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μπαρδής, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2002
29. Τα κωνοφόρα: βοτανική, δασική, φυτοπαθολογική περιγραφή των ελληνικών και ξενικών κωνοφόρων
Συγγραφέας: Μιχόπουλος, Γεώργιος Δ.
Ημερομηνία: 1931
30. Τα μαθηματικά εις τας κοινωνικάς επιστήμας
Συγγραφέας: Bernhard, Richard C.
Ημερομηνία: [1965]
31. Τα μέλη της Συγκλήτου στη γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Συγγραφέας: Bernhard, Richard C.
Ημερομηνία: [1980]
32. Τα μεταλλικά ύδατα Καϊάφα
Συγγραφέας: Περτέσης, Μ. Λ.
Ημερομηνία: 1924
33. Τα μεταλλικά ύδατα της νήσου Λέσβου
Συγγραφέας: Περτέσης, Μιχαήλ. Λ.
Ημερομηνία: 1932
34. Τα μεταλλικά ύδατα των Μεθάνων
Συγγραφέας: Περτέσης, Μ. Λ.
Ημερομηνία: 1923
35. Τα μέτρα ελέγχου συναλλάγματος εις τα διάφορα κράτη
Συγγραφέας: Μίχας, Αθανάσιος Π.
Ημερομηνία: 1932
36. Τα μοντέλα του επιπέδου ανεργίας μη επιταχυνόμενου πληθωρισμού και τα φαινόμενα υστέρησης και ακαμψίας στις αγορές εργασίας Ελλάδας, Γερμανίας και Γαλλίας
Συγγραφέας: Δεμέναγας, Ν.
Ημερομηνία: 05-1997
37. Τα ξένα συναλλάγματα: συμψηφισμός, χρήμα, πίστωσις
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδης, Κωστής Γ.
Ημερομηνία: 1926
38. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης
Συγγραφέας: Νεγρεπόντη, Μαρία Α.
Ημερομηνία: 1956
39. Τα οικονομικά της αιολικής ενέργειας
Συγγραφέας: Σιαμπάνου, Δήμητρα
Ημερομηνία: 01-2011
40. Τα οικονομικά της ασφάλειας Π.Σ. : ένα οικονομικό μοντέλο για τη διαχείριση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης συστήματος με χρήση κινήτρων
Συγγραφέας: Κούρουπας, Γεώργιος
Ημερομηνία: 12-2003

Σελίδες:  12345678910