459 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Τ

1. Τα "Παλιά Χανιά" ως παράγων αναπτύξεως του νομού Χανίων
Συγγραφέας: Μαναράκης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 1970
2. Τα digital forensics ως επιστημονικός κλάδος : προκλήσεις και προοπτικές
Συγγραφέας: Ανδρεάδου, Ελεονώρα
Ημερομηνία: 02-2006
3. Τα Hedge funds και η μελέτη τους μέσω οικονομετρικών μοντέλων
Συγγραφέας: ΧαρίτοΥ, Κονδυλία
Ημερομηνία: 22-10-2015
4. Τα αίτια και αι ιδιομορφίαι της ανεργίας εις την Ελλάδα υπό το φως της σύγχρονης Οικονομικής
Συγγραφέας: Πουλόπουλος, Στυλ.Κ.
Ημερομηνία: 1952
5. Τα αίτια της μετανάστευσης Ελλήνων SIEs με υψηλές δεξιότητες σε περιόδους οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Κούσαντα, Βασιλική
Ημερομηνία: 1952
6. Τα αίτια του παγκοσμίου πολέμου από γεωγραφικής οικονομικής και εθνοφυλετικής απόψεως
Συγγραφέας: Βλάχος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 1938
7. Τα αμοιβαία κεφάλαια και η λειτουργία τους
Συγγραφέας: Τσόγκας, Χρήστος
Ημερομηνία: 01-2011
8. Τα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν.1892/90 και η επίδρασή τους στις περιφερειακές βιομηχανικές επενδύσεις
Συγγραφέας: Ταγκαλάκη, Βασιλική
Ημερομηνία: 12-1998
9. Τα αργυρούχα μεταλλεύματα της Μήλου: (μεθ' ενός χάρτου εκτός του κειμένου)
Συγγραφέας: Βορεάδης, Γεώργ. Δ., Μουραμπάς, Θεοδ. Γ.
Ημερομηνία: 1935
10. Τα αρωματικά φυτά και τα αιθέρια αυτών έλαια
Συγγραφέας: Σουρής, Πέτρος Γ.
Ημερομηνία: 1938
11. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, οι δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης και η επίδρασή τους στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής : μια εμπειρική μελέτη των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ
Συγγραφέας: Παναγιώτου, Ευσταθία
Ημερομηνία: 06-2011
12. Τα Βαλκάνια από του 15ου αιώνος: εν σχέσει προς το ανατολικόν ζήτημα
Συγγραφέας: Παπαναστασίου, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 1921
13. Τα δημόσια οικονομικά 1927-1928: εισήγησις επί του προϋπολογισμού, ανασκόπησις του φορολογικού συστήματος, το δημόσιον χρέος
Συγγραφέας: Πεσμαζόγλου, Γεώργιος Ι.
Ημερομηνία: 1929?
14. Τα δημόσια οικονομικά και η ελληνική οικονομική νομοθεσία κατά Gaston Jese
Συγγραφέας: Γεωργαντάς, Βασίλειος Δ.
Ημερομηνία: 1914
15. Τα δημόσια οικονομικά και η φορολογία των εκτάκτων κερδών του πολέμου
Συγγραφέας: Κοφινάς, Γ. Ν.
Ημερομηνία: 1916
16. Τα δημόσια οικονομικά της Βενετίας κατά τον μεσαίωνα
Συγγραφέας: Σπητέρης, Αντώνιος Π.
Ημερομηνία: 1941
17. Τα Διασυμμαχικά Χρέη
Συγγραφέας: Κωστόπουλος, Στ.
Ημερομηνία: 1928
18. Τα διασυμμαχικά χρέη και ο ρόλος της Αμερικής: ιστορική και οικονομική έρευνα
Συγγραφέας: Κωστόπουλος, Σταύρος Ι.
Ημερομηνία: 1928
19. Τα διαφορετικά είδη των δεδουλευμένων και η ικανότητα τους να προβλέπουν τα μελλοντικά κέρδη και τις ταμειακές ροές.
Συγγραφέας: Χωριανοπούλου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 11/12/2018
20. Τα δίδυμα ελλείμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Γεωργίου, Δημήτριος
Ημερομηνία: 09-2015
21. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα & η εφαρμογή τους στα τραπεζικά ιδρύματα
Συγγραφέας: Διονυσάτου, Στυλιανή
Ημερομηνία: 01-2007
22. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι επιδράσεις τους στην αρχή της συντηρητικότητας
Συγγραφέας: Παπαδογιαννάκης, Κλεάνθης
Ημερομηνία: 29-11-2018
23. Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους.
Συγγραφέας: Τσουμπού, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 09/10/2019
24. Τα εγκαίνια της νέας πτέρυγος της Σχολής
Συγγραφέας: Τσουμπού, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: [1957]
25. Τα είδη συγκρούσεων μεταξύ μάρκετινγκ και πωλήσεων και ο τρόπος που επιδρούν στην απόδοση της επιχείρησης
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Μαρία
Ημερομηνία: [1957]
26. Τα ελεγκτικά τέλη, η ποιότητα του ελέγχου και η επιρροή αυτών στην απόδοση της επιχείρησης
Συγγραφέας: Μπερνιδάκης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2018
27. Τα ελληνικά καπνά και η καπνοβιομηχανία κατά την κατοχήν: ο συνεταιρισμός καπνοβιομηχάνων αγοράς καπνού
Συγγραφέας: Μπραχάλης, Μεν.
Ημερομηνία: 1946
28. Τα ελληνικά νομίσματα
Συγγραφέας: Μπραχάλης, Μεν.
Ημερομηνία: 06-1932
29. Τα εμπόδια στην υιοθέτηση νέας τεχνολογίας ως κύρια πηγή των διεθνών εισοδηματικών διαφορών και η περίπτωση της Ελληνικής αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Συγγραφέας: Γιουβέλη, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 02-2015
30. Τα εξωτερικά συναλλάγματα και αι επ' αυτών πράξεις, τα πολύτιμα μέταλλα
Συγγραφέας: Χανδράκης, Εμμανουήλ Μ.
Ημερομηνία: 1923
31. Τα εξωτερικά συναλλάγματα κατά και μετά τον παγκόσμιον πόλεμον
Συγγραφέας: Φαρμακίδης, Ευάγγελος Ι.
Ημερομηνία: 1921
32. Τα επαγγελματικά ταμεία στην Ευρώπη και οι επενδύσεις τους
Συγγραφέας: Υψηλού, Ελένη Σ.
Ημερομηνία: 07-2015
33. Τα εργαλεία & ο ρόλος της ηγεσίας για μια επιτυχημένη συνεργασία μάρκετινγκ - πωλήσεων
Συγγραφέας: Σβόλης, Γεώργιος, Svolis, George
Ημερομηνία: 29-03-2019
34. Τα ηγετικά χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι στρατιώτες και η επίδραση τους στην αποτελεσματικότητα της ομάδας
Συγγραφέας: Μυτιληνάκης, Εμμανουήλ-Χρυσοβαλάντης
Ημερομηνία: 29-03-2019
35. Τα καπνά μας: ποια είναι η θέσις της Ελληνικής καπνοπαραγωγής εις το διεθνές εμπόριον, υπό ποιας προϋποθέσεις θα κατορθώση αυτή να διατηρήση και να βελτιώση την θέσιν της εις τον διεθνή ανταγωνισμόν
Συγγραφέας: Μάντζαρης, Αχιλλέας Ι.
Ημερομηνία: 1928
36. Τα κλειστά επαγγέλματα εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Μάντζαρης, Αχιλλέας Ι.
Ημερομηνία: 1968
37. Τα κόστη και τα οφέλη της υιοθέτησης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Συγγραφέας: Τσούμπας, Χρήστος
Ημερομηνία: 1968
38. Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μπαρδής, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2002
39. Τα κωνοφόρα: βοτανική, δασική, φυτοπαθολογική περιγραφή των ελληνικών και ξενικών κωνοφόρων
Συγγραφέας: Μιχόπουλος, Γεώργιος Δ.
Ημερομηνία: 1931
40. Τα λογιστικά κέρδη ως ερμηνευτική μεταβλητή των μετοχικών αποδόσεων: ευρήματα από το Χρηματιστήριο Αθηνών (1996-2008)
Συγγραφέας: Δουδουνής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1931

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »