38 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Λ

1. Λειτουργική μίσθωση οχημάτων
Συγγραφέας: Μάνασης, Ευστάθιος
Ημερομηνία: 07-2012
2. Λειτουργικοί προϋπολογισμοί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 09-2003
3. Λεξικόν του εμπορίου: κατά τα νεώτατα ευρωπαϊκά λεξικά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 1901
4. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1967]
5. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1968]
6. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1964]
7. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1972]
8. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1973]
9. Λέσχη σπουδαστών-Εστιατόριο
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1982]
10. Λέσχη σπουδαστών-Εστιατόριο-Λουτρά
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1980]
11. Λήξη της φοιτητικής ιδιότητας
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1980]
12. Λήξη της φοιτητικής ιδιότητας
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Ημερομηνία: [1982]
13. Λήψη αποφάσεων στη διαχείριση ενός καταστήματος δικαιοχρησίας που προσφέρει τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και συμβουλευτικές υπηρεσίες για κινητή, ευρυζωνική και σταθερή τηλεφωνία
Συγγραφέας: Τσινάρη, Βικτωρία Ι.
Ημερομηνία: 07-2011
14. Λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας σε μικρομεσαίες εξαγωγικές εταιρείες
Συγγραφέας: Σαξιώνης, Γρηγόρης
Ημερομηνία: 12-2013
15. Λήψη επενδυτικών αποφάσεων με χρήση στατιστικών εργαλείων και μεθόδων τεχνικής ανάλυσης
Συγγραφέας: Σαλτογιάννης, Δημήτριος Π.
Ημερομηνία: 04-2007
16. Λογαριθμοκανονική κατανομή
Συγγραφέας: Μισιρλής, Νικόλαος Γρηγ.
Ημερομηνία: 01-2003
17. Λογισμικό ελεγκτή SDN: μία βιβλιογραφική και συγκριτική μελέτη
Συγγραφέας: Κουμουνδούρος, Ηλίας
Ημερομηνία: 01-2003
18. Λογισμικό υπηρεσιών για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης : επιχειρηματικό σχέδιο και σχεδιασμός λογισμικού για εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Σκαλαίου, Κυριακή
Ημερομηνία: 02-2005
19. Λογιστική
Συγγραφέας: Νέζος, Ανδρέας Γ.
Ημερομηνία: 1949
20. Λογιστική αναμόρφωση δημοσίου τομέα - διερεύνηση της διαχείρισης αποτελεσμάτων στους Καλλικρατικούς δήμους
Συγγραφέας: Μαλκογιάννη, Ιωάννα
Ημερομηνία: 2018
21. Λογιστική απάτη και διεθνή λογιστικά σκάνδαλα
Συγγραφέας: Papakosta, Argyro, Παπακώστα, Αργυρώ
Ημερομηνία: 15/10/2018
22. Λογιστική εμπορική, βιομηχανική, γεωργική και τραπεζική
Συγγραφέας: Σάκκαρης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1903
23. Λογιστική εμπορικών εταιρειών και συνεταιρισμών
Συγγραφέας: Σπανδανόπουλος, Ιωάννης Κ.
Ημερομηνία: 1963
24. Λογιστική θεωρητική & πρακτική πλήρης
Συγγραφέας: Γιαννέλος, Χρ. Β.
Ημερομηνία: 1931
25. Λογιστική θεωρητική και εφηρμοσμένη: τόμος δεύτερος: Λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων και άλλων γενικών θεμάτων
Συγγραφέας: Σαχίνης, Ιωάννης Γ.
Ημερομηνία: 1931
26. Λογιστική και διπλογραφία άνευ διδασκάλου
Συγγραφέας: Baure, Gabriel
Ημερομηνία: 1901
27. Λογιστική και Στατιστική
Συγγραφέας: Ανδριόλας, Βασίλειος
Ημερομηνία: 1944
28. Λογιστική: θεωρία και τεχνική
Συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Στρ. Κ.
Ημερομηνία: 1938
29. Λογιστική: παραγγελιοδοχικαί επιχειρήσεις, λογιστικα συστήματα, λογιστική ξένων νομισμάτων
Συγγραφέας: Αλικάκος, Νικ.
Ημερομηνία: 1947
30. Λογιστική: παραδόσεις προσηρμοσμέναι προς την Οικονομικήν των Εκμεταλλεύσεων και των Επιχειρήσεων, καθώς και προς το Λογιστικόν Δίκαιον
Συγγραφέας: Αδαμόπουλος, Δημήτριος Ι.
Ημερομηνία: 1958
31. Λογιστικόν σύστημα της Τραπέζης της Ελλάδος
Συγγραφέας: Μουσούρος, Στέλλιος
Ημερομηνία: 1940
32. Λόγος εισαγωγικός εις την θεωρητικήν και εφηρμοσμένην λογιστικήν
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Κ.
Ημερομηνία: 1940
33. Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς κατά την Εθνικήν εορτήν της 28ης Οκτωβρίου 1952 υπο του πρυτάνεως κ. Νικολάου Γ. Φωτιά
Συγγραφέας: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Ημερομηνία: [1953]
34. Λόγος του πρυτάνεως κ. Κυριάκου Σπηλιόπουλου κατά την ορκωμοσίαν των νέων σπουδαστών
Συγγραφέας: Φωτιάς, Νικόλαος Γ.
Ημερομηνία: [1963]
35. Λόγος του Πρυτάνεως κ. Σπ. Καλογερόπουλου - Στρατή κατά την ορκωμοσίαν των νέων σπουδαστών
Συγγραφέας: Καλογερόπουλος-Στρατής, Σπυρίδων
Ημερομηνία: [1964]
36. Λοιπόν διδακτικόν προσωπικόν
Συγγραφέας: Καλογερόπουλος-Στρατής, Σπυρίδων
Ημερομηνία: [1953]
37. Λοιπόν διδακτικόν προσωπικόν
Συγγραφέας: Καλογερόπουλος-Στρατής, Σπυρίδων
Ημερομηνία: [1956]
38. Λύση και εκκαθάριση ανώνυμων εταιρειών
Συγγραφέας: Γεροπούλου, Ευανθία
Ημερομηνία: 22-09-2016

Σελίδες:  1